Какво предлагаме

На пазара има достатъчно добри езикови школи, които години наред извършват езиково обучение и през тях преминават хиляди курсисти, като значителна част от тях действително получават необходимите им езикови познания за успешно интегриране в чуждоезикова говоряща среда. Но остава немалка част хора, които са изкарали един или няколко курса през различни периоди от живота си, опитвали са различни методи на обучение – самостоятелно, в езиков курс или индивидуално – но така и не успяват да преодолеят бариерата на свободното говорене и за тях ученето остава един безкраен процес, без практическа стойност.

Това е така, защото всички хора са различни и имат специфични особености на възприемане и усвояване на нови знания. Принципно няма добри и лоши методики на обучение, но за едни хора е по-подходящ един начин, докато за други същият метод може да не дава нужните резултати. В този смисъл добра е тази методика, която работи за отделния индивид и дава най-добри резултати. Най-доброто обучение се получава тогава, когато е съобразено със специфичните особености на отделния курсист и когато преподавателят добре разбира тези особености и съобразява с тях учебната програма. В този смисъл индивидуалните уроци биха били най-добрия вариант, но от една страна – това струва скъпо, а от друга пак не е сигурно, че преподавателят ще успее да намери правилния подход към курсиста и няма да се опита да му наложи собствения си стил на преподаване.

Защо създаваме проекта e-lesnо?

Ето защо създаваме проекта e-lesno, за да осигурим на всеки желаещ да изучава чужд език възможността да получи максимално количество знания и умения за направената парична инвестиция. Ние комбинираме обучение в група със самостоятелно и индивидуално обучение, за да осигурим максимална ефективност на минимална цена и съобразяване със спецификата на всеки курсист. Работи се в малки групи до 6 човека, като се преценява кои части от материала биха могли да се усвояват от курсистите самостоятелно, а в залата да се практикуват предимно практически упражнения за развиване и автоматизиране на говорни умения. Всеки курсист се наблюдава и се изучават специфичните му особености на възприемане, както и пропуските които има. В някои случаи на отделни курсисти може да се предложи паралелно с основния групов курс да се вземат и определен брой индивидуални уроци за изравняване с нивото на групата и постигане на максимална ефективност.

Ученето на чужд език е бавен процес, който трябва да се извършва ежедневно. Две или три посещения в залата седмично не са достатъчни. Затова даваме упражнения и материали за самостоятелна работа. Има твърде много неща, които курсистът може и сам да свърши и да не се налага да плаща за обучение в залата. Задачата на преподавателя е само да координира процеса и да бъде коректив като следи за своевременно отстраняване на грешките. Основното което трябва да се върши в залата е това което е невъзможно самостоятелно – говоренето с преподавателя и между курсистите.

Учебни програми

За да осъществим този модел на обучение ние комбинираме няколко учебни програми от различни учебници, като динамично ги променяме в зависимост от групата и отделните курсисти. Ние ще променим използваната учебна програма, ако установим че за конкретна група не дава нужните резултати и ще се постараем да получите максималното за Вашите пари. Нашата цел е да Ви научим да говорите на чужд език, така че да можете свободно да се интегрирате успешно в чуждоезична среда. Ще ви покажем, че това действитено Е ЛЕСНО, когато се използва правилния подход, който създава и развива у вас нужната за това мотивация.