Димитър Русев ВаневСофия

+359 878 150 111
Димитър Ванев е основател и основен лектор на школата ZETSCHOOL.

Завършил е Техническия университет в гр.София, специалност "Компютърни технологии".

Има дългогодишен опит като програмист в многобройни проекти на различни платформи и с различни технологии. Изпълнява успешни международни проекти в сферата на онлайн търговията, хотелските резервации, изграждането на хостинг инфраструктура за големи и натоварени платформи. Познава много добре съвременните методи на програмиране и добрите практики за изграждане на приложения.

Приема предизвикателството на база на натрупания си опит, да запознае обучаващите се с ключовите моменти в областта на програмирането и да им осигури правилна насока в тяхното професионално развитие.