Курс Linux - системно администриране

Zet School

София


Описaние

Предлагаме Ви ускорен курс с практическа насоченост по Linux - системно администриране, ориентиран предимно към Ubuntu в сървърен вариант, който ще Ви даде максимално бързо небходимата база да инсталирате и конфигурирате самостоятелно необходимите инструменти за разработка и администриране на уеб приложения.

Материалът включва: Ubuntu, Apache, Nginx, PowerDNS, Bind, Mysql, PHP, Composer, Git, Gitlab, Node.js, NPM, Supervisor, Cron, SSH, Vim, Tmux и др. Изграждане на цялостна сървърна конфигурация.

Обща информация

Брой нива: 3
Брой часове за ниво: 18
Един учебен час е 37.5 минути.
Занятията се провеждат на блокове от по 2 учебни часа (75 минути).

Курсът се провежда дистанционно в реално време. Използва се видеоконферентна сесия с платформата Zoom, за да се следи екрана на обучаващия. Курсистите трябва да инсталират Zoom Client for Meetings на домашните си компютри, като има версии за Windows, Linux и Mac.

Занятията се записват и са налични за повторно гледане през акаунта на курсиста в сайта. По този начин, ако сте пропуснали занятие или просто желаете да преговорите наученото, можете удобно да преглеждате отново записите, колко пъти Ви е нужно. Така не сте ограничени от времето на реалното провеждане на занятията и бихте могли да гледате записа в удобно за Вас време, ако нямате възможност да присъствате в момента на провеждане.

Всяко ниво трябва да бъде заплатено до датата на първото му занятие, но за да си гарантирате по-добра цена, можете да предплатите едно, две или всичите три нива в периода на промоцията.

С всяко закупено ниво, получавате безплатен хостинг пакет от нас за два месеца, който включва индивидуална сървърна Linux (Ubuntu) инстанция, няколко бази данни mySQL, Git хранилища за няколко проекта с Gitlab интерфейс, безплатни DNS услуги, които можете да използвате със собствени домейни или с наши безплатни поддомейни. Хостинг пакетът ще се използва активно по време на курса за прилагане на наученото, за упражнения и задачи за самостоятелна работа.

Ако сте закупили няколко нива от един курс или няколко различни курса, безплатните месеци за хостинг (по два от всяко ниво) се натрупват и могат да се ползват до тяхното изчерпване и след приключването на курса, след което при необходимост използването на хостинг пакета може да бъде продължено при цена от 20 лв месечно.

В случай, че имате нужда от повече ресурси, бихме могли да Ви предложим пакет от по-висок клас, да ви оказваме системна поддръжка и да Ви даваме консултации при реализацията на бъдещите Ви проекти.

за повече информация:
office@zetschool.com
0878 150 116

Ниво 1

Цена: 180 лв

Ниво 1 ще се проведе през декември 2020 по следния график

Понеделник 11.00 - 12.15 (3 дати)
Сряда 11.00 - 12.15 (3 дати)
Петък 11.00 - 12.15 (3 дати)
Конкретните дати се уточняват допълнително, като се избягват национални празници

Ниво 2

Цена: 180 лв

Ниво 2 ще се проведе през януари 2021 по следния график

Понеделник 11.00 - 12.15 (3 дати)
Сряда 11.00 - 12.15 (3 дати)
Петък 11.00 - 12.15 (3 дати)
Конкретните дати се уточняват допълнително, като се избягват национални празници

Ниво 3

Цена: 180 лв

Ниво 3 ще се проведе през февруари 2021 по следния график

Понеделник 11.00 - 12.15 (3 дати)
Сряда 11.00 - 12.15 (3 дати)
Петък 11.00 - 12.15 (3 дати)
Конкретните дати се уточняват допълнително, като се избягват национални празници

Преподавател

Димитър Ванев

Димитър Ванев е основател и основен лектор на школата ZETSCHOOL.

Завършил е Техническия университет в гр.София, специалност "Компютърни технологии".

Има дългогодишен опит като програмист в многобройни проекти на различни платформи и с различни технологии. Изпълнява успешни международни проекти в сферата на онлайн търговията, хотелските резервации, изграждането на хостинг инфраструктура за големи и натоварени платформи. Познава много добре съвременните методи на програмиране и добрите практики за изграждане на приложения.

Приема предизвикателството на база на натрупания си опит, да запознае обучаващите се с ключовите моменти в областта на програмирането и да им осигури правилна насока в тяхното професионално развитие.