Курсове за Програмиране в Дистанционно
Ниво 1
180 BGN
Часове: 18
Ниво 2
180 BGN
Часове: 18
Ниво 3
180 BGN
Часове: 18
Zet School, Дистанционно
Брой нива: 3
Общо часове: 54
Място на провеждане: дистанционно
Категория: начинаещи
Включва: PHP, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Ajax, MySQL, MVC
Предлагаме Ви ускорен курс с практическа насоченост, базиран на PHP и най-нови уеб технологии, който ще Ви даде небходимата база да започнете самостоятелно или в екип ефективно създаване на уеб приложения.
Ниво 1
180 BGN
Часове: 18
Ниво 2
180 BGN
Часове: 18
Ниво 3
180 BGN
Часове: 18
Zet School, Дистанционно
Брой нива: 3
Общо часове: 54
Място на провеждане: дистанционно
Категория: начинаещи
Включва: Laravel, Конфигурация, MVC, Eloquent, MySQL, Blade, Разработка на примерно уеб приложение
Предлагаме Ви ускорен курс с практическа насоченост, базиран на PHP framework Laravel и най-нови уеб технологии, който ще Ви даде максимално бързо небходимата база да започнете самостоятелно или в екип ефективно създаване на уеб приложения.
Ниво 1
180 BGN
Часове: 18
Ниво 2
180 BGN
Часове: 18
Ниво 3
180 BGN
Часове: 18
Zet School, Дистанционно
Брой нива: 3
Общо часове: 54
Място на провеждане: дистанционно
Категория: начинаещи
Включва: HTML5, CSS3, Bootstrap, Less. Разработка на примерно уеб приложение
Предлагаме Ви ускорен курс с практическа насоченост по HTML и CSS, съобразен с най-нови уеб технологии, който ще Ви даде максимално бързо небходимата база да започнете самостоятелно или в екип ефективно създаване на уеб приложения. Курсът запознава детайлно и с възможностите на Bootstrap, като включва и основи на Less.
Ниво 1
180 BGN
Часове: 18
Ниво 2
180 BGN
Часове: 18
Ниво 3
180 BGN
Часове: 18
Zet School, Дистанционно
Брой нива: 3
Общо часове: 54
Място на провеждане: дистанционно
Категория: начинаещи
Включва: JavaScript, jQuery, Ajax, Json. Разработка на примерно уеб приложение
Предлагаме Ви ускорен курс с практическа насоченост по JavaScript, съобразен с най-нови уеб технологии, който ще Ви даде максимално бързо небходимата база да започнете самостоятелно или в екип ефективно създаване на уеб приложения. Курсът запознава детайлно и с възможностите на jQuery, като включва и работа с Ajax и Json.
Ниво 1
180 BGN
Часове: 18
Ниво 2
180 BGN
Часове: 18
Ниво 3
180 BGN
Часове: 18
Zet School, Дистанционно
Брой нива: 3
Общо часове: 54
Място на провеждане: дистанционно
Категория: начинаещи
Включва: OOP, MySQL, JSON, Разработка на примерно приложение
Предлагаме Ви ускорен курс с практическа насоченост, базиран на C++ и най-добри практики в програмирането, който ще Ви даде небходимата база да започнете самостоятелно или в екип ефективно създаване на C++ приложения.
Ниво 1
180 BGN
Часове: 18
Ниво 2
180 BGN
Часове: 18
Ниво 3
180 BGN
Часове: 18
Zet School, Дистанционно
Брой нива: 3
Общо часове: 54
Място на провеждане: дистанционно
Категория: начинаещи
Включва: OOP, MySQL, JSON, Разработка на примерно приложение
Предлагаме Ви ускорен курс с практическа насоченост, базиран на Java и най-добри практики в програмирането, който ще Ви даде небходимата база да започнете самостоятелно или в екип ефективно създаване на Java приложения.
Ниво 1
180 BGN
Часове: 18
Ниво 2
180 BGN
Часове: 18
Ниво 3
180 BGN
Часове: 18
Zet School, Дистанционно
Брой нива: 3
Общо часове: 54
Място на провеждане: дистанционно
Категория: начинаещи
Включва: OOP, MySQL, JSON, Разработка на примерно приложение
Предлагаме Ви ускорен курс с практическа насоченост, базиран на C#, .NET Core и най-добри практики в програмирането, който ще Ви даде небходимата база да започнете самостоятелно или в екип ефективно създаване на C# приложения.
Ниво 1
180 BGN
Часове: 18
Ниво 2
180 BGN
Часове: 18
Ниво 3
180 BGN
Часове: 18
Zet School, Дистанционно
Брой нива: 3
Общо часове: 54
Място на провеждане: дистанционно
Категория: начинаещи
Включва: Symfony, Конфигурация, MVC, Doctrine, MySQL, Twig, Разработка на примерно уеб приложение
Предлагаме Ви ускорен курс с практическа насоченост, базиран на PHP framework Symfony и най-нови уеб технологии, който ще Ви даде максимално бързо небходимата база да започнете самостоятелно или в екип ефективно създаване на уеб приложения.