Курс Уеб програмиране с PHP

Zet School

София


Описaние

Предлагаме Ви ускорен курс с практическа насоченост, базиран на PHP и най-нови уеб технологии, който ще Ви даде небходимата база да започнете самостоятелно или в екип ефективно създаване на уеб приложения.

Материалът включва: PHP, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Ajax, MySQL, MVC

Първо ниво обхваща всички изброени технологии, като се добива представа за целия технологичен процес на уеб програмирането. С всяко следващо ниво се навлиза по-детайлно и задълбочено в отделните технологии.

Курсът се основава на обектно ориентираното програмиране. Всички примерни реализации са изградени съобразно принципите на модерните PHP framework системи, без да се използва конкретна такава. Това дава възможност да се усвоят добрите практики за изграждане и структуриране на приложения. По време на обучението се представя как се капсуловат отделни независими модули, с цел програмният код да се преизползва ефективно в сходни сценарии. Изяснява се подхода за написване на интуитивен и разбираем код, необходимо за недопускане на програмни грешки и странични ефекти и за осигуряване на лесно и ефективно разрастване и надграждане на приложението.

Обща информация

Брой нива: 3
Брой часове за ниво: 18
Един учебен час е 37.5 минути.
Занятията се провеждат на блокове от по 2 учебни часа (75 минути).

Курсът се провежда дистанционно в реално време. Използва се видеоконферентна сесия с платформата Zoom, за да се следи екрана на обучаващия. Курсистите трябва да инсталират Zoom Client for Meetings на домашните си компютри, като има версии за Windows, Linux и Mac.

Занятията се записват и са налични за повторно гледане през акаунта на курсиста в сайта. По този начин, ако сте пропуснали занятие или просто желаете да преговорите наученото, можете удобно да преглеждате отново записите, колко пъти Ви е нужно. Така не сте ограничени от времето на реалното провеждане на занятията и бихте могли да гледате записа в удобно за Вас време, ако нямате възможност да присъствате в момента на провеждане.

Всяко ниво трябва да бъде заплатено до датата на първото му занятие, но за да си гарантирате по-добра цена, можете да предплатите едно, две или всичите три нива в периода на промоцията.

С всяко закупено ниво, получавате безплатен хостинг пакет от нас за два месеца, който включва индивидуална сървърна Linux (Ubuntu) инстанция, няколко бази данни mySQL, Git хранилища за няколко проекта с Gitlab интерфейс, безплатни DNS услуги, които можете да използвате със собствени домейни или с наши безплатни поддомейни. Хостинг пакетът ще се използва активно по време на курса за прилагане на наученото, за упражнения и задачи за самостоятелна работа.

Ако сте закупили няколко нива от един курс или няколко различни курса, безплатните месеци за хостинг (по два от всяко ниво) се натрупват и могат да се ползват до тяхното изчерпване и след приключването на курса, след което при необходимост използването на хостинг пакета може да бъде продължено при цена от 20 лв месечно.

В случай, че имате нужда от повече ресурси, бихме могли да Ви предложим пакет от по-висок клас, да ви оказваме системна поддръжка и да Ви даваме консултации при реализацията на бъдещите Ви проекти.

за повече информация:
office@zetschool.com
0878 150 116

Ниво 1

Цена: 180 лв

Ниво 1 ще се проведе през декември 2020 по следния график

Понеделник 18.00 - 19.15 (3 дати)
Сряда 18.00 - 19.15 (3 дати)
Събота 09.30 - 10.45 (3 дати)
Конкретните дати се уточняват допълнително, като се избягват национални празници

Ниво 2

Цена: 180 лв

Ниво 2 ще се проведе през януари 2021 по следния график

Понеделник 18.00 - 19.15 (3 дати)
Сряда 18.00 - 19.15 (3 дати)
Събота 09.30 - 10.45 (3 дати)
Конкретните дати се уточняват допълнително, като се избягват национални празници

Ниво 3

Цена: 180 лв

Ниво 3 ще се проведе през февруари 2021 по следния график

Понеделник 18.00 - 19.15 (3 дати)
Сряда 18.00 - 19.15 (3 дати)
Събота 09.30 - 10.45 (3 дати)
Конкретните дати се уточняват допълнително, като се избягват национални празници

Преподавател

Димитър Ванев

Димитър Ванев е основател и основен лектор на школата ZETSCHOOL.

Завършил е Техническия университет в гр.София, специалност "Компютърни технологии".

Има дългогодишен опит като програмист в многобройни проекти на различни платформи и с различни технологии. Изпълнява успешни международни проекти в сферата на онлайн търговията, хотелските резервации, изграждането на хостинг инфраструктура за големи и натоварени платформи. Познава много добре съвременните методи на програмиране и добрите практики за изграждане на приложения.

Приема предизвикателството на база на натрупания си опит, да запознае обучаващите се с ключовите моменти в областта на програмирането и да им осигури правилна насока в тяхното професионално развитие.